HISTÒRIA DEL CENTREL'escola és fruit d'una donació de Dorotea de Chopitea. El 1885 Germanes d'una altra Comunitat propera tenen unes classes nocturnes per adults (taquigrafia i confecció). Després de la guerra civil del 1936, cap el 1940, l'obra Sant Joan Baptista va prenent força com a col·legi i a l'any 1975 s'instal·la una Comunitat i tot l'edifici es posa al servei de l'ensenyament, adaptant-se a la normativa del moment (Reforma del 1970).Des del període post-assemblea de les Filles de la Caritat al 1996, després que la descendent de Dorotea de Chopitea, Milagros Fontcuberta fa la donació de l'edifici a la Companyia, es realitza una transformació i actualització de l'edifici que reflexa l’interès de la Companyia per una escola digna, competent, acollidora, propera al barri i als veïns que durant més d'un segle han viscut i sentit molt propera la presència de la Comunicat Educativa al barri.