EDUCACIÓ INFANTIL (3 a 6 anys)


L'objectiu de l'educació infantil és ajudar els vostres fills en el seu desenvolupament emocional, físic i social. En aquest cicle adquiriran nous coneixements i alhora aprendran a relacionar-se amb els companys i adults.

Per aconseguir aquests objectius és imprescindible la vostra col·laboració amb el centre educatiu per proporcionar entre tots el clima i l'entorn de confiança necessària i compartir el marc de referència de pautes, normes i valors.

 

 

Els objectius d’aquest cicle defineixen en termes de capacitats, que són les aptituds i les característiques que han de permetre als vostres fills desenvolupar-se com a persones i aconseguir els aprenentatges.

  • Les capacitats que cal desenvolupar durant l'etapa són les següents:
  • Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
  • Aprendre a pensar i a comunicar
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conviure i habitar el món

Tots els continguts i les activitats que els vostres fills faran a classe s'agrupen en tres grans àrees:

  • Descoberta d'un mateix i dels altres
  • Descoberta de l'entorn
  • Comunicació i llenguatges

 

Departament d'Educació (23.08.2017)

Informació general Educació Infantil (3-6 anys)