LLAR D'INFANTS (0 a 3 anys)


L'objectiu de l'etapa és ajudar els vostres fills al seu desenvolupament emocional, físic i social.

 

La finalitat del primer cicle de l'educació infantil (0-3 anys) és que els vostres fills controlin el moviment del propi cos, desenvolupin la parla i la comunicació, aprenguin les normes elementals de convivència i relació i descobreixin l'entorn proper: l'escola, el carrer, el barri.

 

 

Per tal que els vostres fills aconsegueixin els objectius que es proposen per a aquest cicle, és imprescindible la vostra col·laboració amb el centre educatiu, proporcionant entre tots un clima i un entorn de confiança i compartint un mateix marc de referència de pautes, de normes i de valors.

 

Els objectius d'aquest primer cicle de l'educació infantil són:

  • Afavorir el desenvolupament de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants.
  • Ajudar els infants a aconseguir una imatge positiva d'ells mateixos.
  • Donar-los la possibilitat de relacionar-se amb els altres infants i les persones adultes.
  • Afavorir el desenvolupament, l'aprenentatge i el benestar dels vostres fills amb una educació que tingui en compte la multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país.

També s'atenen altres necessitats bàsiques dels vostres fills, com són les biològiques, les psicològiques, les emocionals, les afectives, les intel·lectuals, les lúdiques i les socials i, a la vegada, es treballen els valors de la coeducació entre els nens i les nenes.

 

En el primer cicle, tots els continguts i activitats que els vostres fills fan a classe s'agrupen en tres grans àrees:

  • Descoberta d'un mateix i dels altres
  • Descoberta de l'entorn
  • Comunicació i llenguatge

 

Cada àrea té uns objectius i uns continguts propis que tenen en compte el desenvolupament de les capacitats dels vostres fills; les capacitats són les aptituds i les característiques que han de permetre als nens de desenvolupar-se com a persones i aconseguir els aprenentatges establerts.

 

 

 

 

Departament d'Educació (23.08.2017)

Informació general Educació Infantil (0-3 anys)