PASTORAL


La nostra escola es defineix com escola vicenciana, és a dir, vol seguir l’estil proposat per Sant Vicenç de Paül i Santa Lluïsa de Marillac. D’aquí que les nostres propostes van encaminades a fer realitat aquest estil, juntament amb les altres escoles vicencianes.

 

Els educadors vicencians entenem l’educació com una tasca humanitzadora, una tasca que ha d’afavorir, potenciar i desenvolupar en els alumnes les seves possibilitats més humanes. Per aquest motiu cada curs ens proposem incidir en un determinat valor. 

 

El valor que treballarem aquest curs escolar és LA LLIBERTAT.

 

 

 

 

Atreveix-te!

Viu en llibertat

Objectiu general

  • Educar en la Llibertat, cultivant les maneres de pensar, decidir i estimar fonamentades en la veritat, la responsabilitat personal i la presa de decisions inspirades en l’Evangeli 

Objectius específics

  • Crear un ambient que afavoreixi l’autonomia de pensament sustentada en la  de la veritat.
  • Enfortir la voluntat perquè ens ajudi lliurement a superar els obstacles que se’ns presentin.
  • Descobrir en Jesús el model d’home lliure sempre atent als més necessitats

Desenvoluparem el valor d’aquest any de manera transversal, de tal forma que incideixi en les línies següents:

 

Línia didàctica

Potenciar en l’alumne la mirada realista a les seves pròpies capacitats, als mitjans dels quals disposa en el Centre i en el seu entorn, per a valorar-los i ser responsable del seu propi desenvolupament.

 

Línia convivencial

Desenvolupar conductes humanitzadores que neixin de decisions fonamentades i lliures.

 

Línia pastoral

Desenvolupar actituds d’apertura i recerca de la veritat, anant més enllà del que és aparent.

Descobrir la veritat que ens presenta la Bíblia per a les nostres vides

Coordinar, motivar i impulsar la Competència espiritual en les àrees.