L'IMPULS DE LA LECTURA - ILEC


L’escola a través del Departament d'Ensenyament va participar en el Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes.

 

L'escola aposta per consolidar aquest projecte en el seu dia a dia i per fer-ho es marquen objectius generals que permeten establir els eixos vertebradors de les diferents activitats que es duen a terme en el marc d'aquest projecte.

OBJECTIUS


  1. Continuar millorant la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l'èxit educatiu.
  2. Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l'eina per a l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
  3. Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

EIXOS VERTEBRADORS


Saber llegir

L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.

 

Llegir per aprendre

L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l';ampliació de coneixements, és a dir, l';ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum.

 

Gust per llegir

El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit sabent-ho explicar mitjançant evidències.

ACTIVITATS


Padrins de lectura

L'activitat la realitzen els alumnes de P5, 1r  i de 6è de primària. Els nens i nenes de 6è que apadrinen a nens i nenes de P5 i de 1r de primària, es preparen les lectures, busquen estratègies de lectura per captar la seva atenció, perquè entenguin bé el llibre i es preparen jocs amb paraules pel final de la lectura.

 

L'objectiu dels padrins i padrines no es ensenyar a llegir, sinó que motiven i serveixen com a models de lectura als nens i nenes que estan en el procés d'aprenentatge de la lectura.

 

Tallers de lectura

En aquests tallers els nens i nenes de 1r a 6è de primària treballem totes les estratègies de comprensió lectora: fer prediccions, inferir, fer connexions, trobar les idees principals per fer resums o fer visualitzacions a través de diverses tipologies textuals.

 

30' de lectura diària

Espai temporal de lectura distribuïts en la franja de 9:00h a 9:30h a l'etapa de Primària i en diferents moments del matí a les aules de l’ESO. Aquests 30’ es realitzen a partir de lectures significatives, relacionades amb els seus aprenentatges, utilitzant les diferents estratègies lectores i fomentant el gaudir.

A l'etapa d'Educació Infantil també es treballa dia a dia la importància de la lectura i la comprensió mitjançant les lectures que els hi llegeixen les mestres en veu alta.

 


Jocs Florals de Ciutat Vella

L'escola participa cada any en el certamen literari que organitza el Centre de Recursos de Ciutat Vella per a Sant Jordi.

Certament nacional de lectura en veu alta infantil i juvenil

L'escola participa cada any en el certamen literari que organitza la Fundació Enciclopèdia Catalana, l’entitat cultural que encapçala el grup format per diferents empreses editorials, l’objectiu de les quals és promocionar la llengua i la cultura catalanes especialment mitjançant l’edició d’enciclopèdies, llibres de consulta, diccionaris, llibres infantils i juvenils, llibres de text i obres de literatura catalana i universal, juntament amb la Generalitat de Catalunya.