L'ESCOLA I EL MÓN DIGITAL


El centre disposa de 60 Chromebooks que els alumnes usen en l’aprenentatge de les matèries curriculars i complementàries en combinació amb els llibres de text. La posada en pràctica d’aquest entorn educatiu facilita enormement el coneixement cooperatiu i el treball compartit entre mestres i alumnes i entre els propis alumnes.

 

El centre és qui controla l’ús que els alumnes fan dels Chromebooks i de les aplicacions permeses.

  • El Chromebook és un dispositiu concebut per a l’aprenentatge.
  • Utilitza el sistema operatiu de Google, Chrome OS.
  • Treballa des del núvol i, per aquest motiu, és molt més ràpid que un ordinador convencional.
  • Permet treballar sense connexió per a una posterior sincronització.
  • No és possible utilitzar-lo sense un compte de l’escola.

Existeix un registre total de l’activitat dels alumnes des de la Plataforma d’Administració. Aquesta plataforma permet instal·lar o desinstal·lar aplicacions i extensions, prohibir l’accés a determinades webs o desactivar el compte d’un alumne si en fa un mal ús.


ROBÒTICA


Iniciem als nostres alumnes en el desenvolupament d'habilitats, capacitats i competències clau a través de la resolució de petits reptes d'aprenentatge diaris mitjançant l'ús de la robòtica i la programació, connectant i donant resposta a les noves demandes educatives del segle XXI.

BEE-BOTS

A l'Educació infantil i al Cicle Inicial incorporem la robòtica i la programació mitjançant l'ús de les Bee-Bots.

 

Les Bee-Bots són un petits robots amb forma d'abella, fàcils d'utilitzar i molt intuïtius.

 

Seguint una metodologia activa i lúdica, utilitzem les Bee-Bots com a recurs didàctic per a potenciar i desenvolupar competències clau de les matemàtiques o de les llengües.

SCRATCH

En una societat canviant on la tecnologia ocupa un lloc fonamental, el pensament computacional, la capacitat d'anàlisi i de resolució de problemes esdevenen habilitats bàsiques per als nostres alumnes.

 

L'Scratch, que és un entorn de programació visual per blocs, ens permet consolidar la competència digital dels nostres alumnes al mateix temps que promovem el canvi de consumidors a creadors de productes digitals.

 

LEGO WEDO 2.0

Preparem els nostres alumnes per al futur amb Lego WEDO 2.0, els apropem a un món emoccionant i ple d'oportunitats.

 

Aprendre robòtica i programació augmenta la capacitat de ser pensadors creatius i innovadors.


“Per a nosaltres, programar no és un conjunt d’habilitats tècniques, sinó un nou tipus d’alfabetització i expressió personal, valuosa per a cadascú, tant com aprendre a escriure. Veiem la programació com una nova manera perquè les persones organitzin, expressin i comparteixin les seves idees.”

Mitchel Resnick