L'ESCOLA I L'ANGLÈS


La nostra escola aposta per una educació en la que l’objectiu central sigui preparar els alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar-se com a persones en la societat plural, multilingüe i multicultural del segle XXI. Així doncs, en la que els nostres alumnes siguin competents en llengua anglesa, és a dir, que sigui capaços d’ utilitzar elements comunicatius no verbals i aplicar els coneixements lèxics, gramaticals i textuals per interpretar, expressar-se i comunicar-se dins i fora de l’aula i participar amb èxit en la comunitat universal.

 

Saber escoltar i saber parlar bé són habilitats imprescindibles per poder desenvolupar unes bones relacions personals i socials i facilita l’aprenentatge i el desenvolupament professional al llarg de la vida. 

 


COM TRACTEM L'ANGLÈS A L'ESCOLA?


LLAR D'INFANTS I EDUCACIÓ INFANTIL

A la Llar d’Infants i a l’etapa d’Educació Infantil s’imparteix 1 hora setmanal d’English per curs. Els alumnes aprenen l’anglès a través de jocs, contes, cançons i danses. També es realitzen rutines d’aula diàries i se celebren les festivitats més populars de la comunitat anglesa. Al segon

trimestre se celebra la setmana de l’anglès, en la que els nostres alumnes realitzen activitats que giren entorn un eix temàtic i preparen una obra de teatre per les famílies. 

 

També, a l'educació infantil s'imparteix 1 hora més d’English anomenada ‘Story for Kids’ en la qual els alumnes aprenen a travès del fil conductor d’una faula, i es fa la matèria de Visual i Plàstica, 1 hora a la setmana, en anglès (Arts&Craft).


EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A l’etapa d’Educació Primària s’imparteixen:

  • CICLE INICIAL: 2 hores d’English + 1 hora d’anglès complementàri
  • CICLE MITJÀ: 2 hores d’English + 1 hora d’anglès complementari + 2 hores d’Arts&Craft 
  • CICLE SUPERIOR: 3 hores d’English + 1 hora d’anglès complementari + 1 hora d’Arts&Craft 

En tots els cursos també s’imparteix 1 hora setmanal addicional d’anglès complementàri (Oral English), on els alumnes reforcen la comunicació oral en anglès participant en situacions comunicatives dins de l’aula i mostrant una escolta activa, per tal d’aconseguir un domini i una fluïdesa comunicativa. A més, en totes les àrees curriculars s’introdueixen conceptes de vocabulari i activitats en la llengua anglesa.

 

Els alumnes de participen en concursos d’anglès com són: The School Song Contest and The Fonix,i també en campanyes com les de l'Apilo Mission, per tal de motivar el seu aprenentatge donant sentit a tot allò que aprenen


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

A l’etapa de la ESO s'imparteixen: 

  • 1r ESO: 3 hores d’English
  • 2n ESO: 4 hores d’English
  • 3r ESO: 3 hores d’English + 1 hora d’anglès complementàri: Basic Skills
  • 4t ESO: 3 hores d’English + 1 hora d’anglès complementàri: Speaking

En tots els cursos, en una d’aquestes hores d’English, hi ha dos mestres a l’aula per poder atendre millor la diversitat.

 

Els alumnes de 2n i 3r d’ ESO també participen en el concurs The School Song Contest, on posen en pràctica els seus coneixements d’anglès alhora que canten i elaboren un videoclip.

Tant a l’Educació Primària com a l’ESO comptem amb auxiliars de conversa que en grups petits i flexibles dóna suport a l’expressió oral de la llengua anglesa i els hi explica aspectes culturals del seu país d’ origen.

 

Els cursos d’educació primària i 1r cicle de l’ESO realitzen una sortida anual al teatre, adaptada al nivell dels alumnes, a càrrec de la companyia IPA Productions. En el cas de l’Educació Infantil és la companyia qui visita l’escola i realitza una obra teatral sobre continguts prèviament treballats a l’escola.  

 

Els alumnes de 2n cicle de l’ ESO van a veure obres de grans autors de la literatura anglesa com William Shakespeare, Oscar Wilde, Charles Dickens....