ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS


Es desenvolupen en horari no escolar, es programen els dies lectius del curs escolar i es realitzen a les instal·lacions de l’escola. 

El nostre propòsit és proporcionar al finalitzar la jornada escolar, activitats extraescolars adients a cada alumne que cobreixi les diferents necessitats i que a la vegada ajudi a les famílies que cada cop més necessita superar i compaginar la feina amb les rutines familiars en el nostre barri. 

L’escola Sant Joan Baptista està al servei educatiu del barri i vol oferir un espai obert i formatiu a famílies.

Les activitats extra-escolars estan gestionades perl l'AMPA de l'escola.


Natació

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

01/10/14

17:45h a 18:30h

Club Natació Barcelona

Ingrés al compte de Banc Sabadell

(data límit 26/10/14)Hip-hop

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

01/10/14

17:00h a 18:00h

A l'escola

Rebut mensualTeatre musical

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

01/10/14

17:00h a 18:00h

A l'escola

Rebut mensualAnglès

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

02/10/14

17:00h a 18:00h

A l'escola

Rebut mensualCoral Infantil

Pels alumnes de 1r a 4t d'Educació Primària.

Activitat dirigida pel Palau de la Música.

HORARI

LLOC

PAGAMENT

Dilluns de 14:15h a 15:00h

A l'escola

Grauïta