ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS


Es desenvolupen en horari no escolar, es programen els dies lectius del curs escolar i es realitzen a les instal·lacions de l’escola. 

El nostre propòsit és proporcionar al finalitzar la jornada escolar, activitats extraescolars adients a cada alumne que cobreixi les diferents necessitats i que a la vegada ajudi a les famílies que cada cop més necessita superar i compaginar la feina amb les rutines familiars en el nostre barri. 

L’escola Sant Joan Baptista està al servei educatiu del barri i vol oferir un espai obert i formatiu a famílies.

Les activitats extra-escolars estan gestionades perl l'AMPA de l'escola.


Hip-hop

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

Octubre

17:00h a 18:00h

A l'escola

Rebut mensualTaekowndo

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

Octubre

17:00h a 18:00h

A l'escola

Rebut mensualAnglès

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

Octubre

17:00h a 18:00h

A l'escola

Rebut mensualEscacs

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

Octubre

14:00h a 15:00h

A l'escola

Rebut mensualCoral Infantil

Pels alumnes de 1r a 4t d'Educació Primària.

Activitat dirigida pel Palau de la Música.

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

Octubre

Dilluns de 14:15h a 15:00h

A l'escola

GrauïtaJudo

DATA D'INICI

HORARI

LLOC

PAGAMENT

Octubre

Dilluns i dimecres de 17:00h a 18:00h

A l'escola

Trimestral